Contact

President
Daniel Serra de La Figuera
e-mail: daniel.serra@upf.edu
Catedràtic d’Organització d’Empreses
Universitat Pompeu Fabra
Tel.: +34 935421666
Skype: dserraf
Web: www.danielserra.eu