Salutació del President

Benvingut a la pàgina web de l’Associació Catalana de Ciència Regional. És el nostre instrument d’informació i debat.

Els estudis regionals posseeïxen, a Catalunya, una llarga tradició que culmina en la creació de l’Associació Catalana de Ciència Regional en el marc de l’Associació Espanyola de Ciència Regional.

Les activitats de l’Associació Catalana de Ciència Regional inclouen conferències, seminaris i congressos com principals activitats. El congrés més recent va tenir lloc a Barcelona, al agost 2011. Va ser el congrés europeu de ciencia regional, amb més de 1000 participants.

Altra activitat rellevant són les col•laboracions a la Revista Investigaciones Regionales, la nostra revista, que està arribant a quotes de qualitat notables i creixents.

El conjunt d\’activitats es caracteritza per un caràcter polivalent, com correspon a la problemàtica territorial, regional i urbana. Aquesta és una de les característiques més estimulants de les nostres activitats.

L’espai i la localització constitueixen camps centrals de la problemàtica de l’Associació.

En definitiva, i en nom de la Junta Directiva i en el meu propi, et dono la benvinguda al nostre territori comú d’intercanvi.

Daniel Serra de la Figuera
President